Vendas Musafir
 • 0-1
  • 17:00
  • Stadioni "Rexhep Rexhepi" Drenas
 • ?-?
  • 16:30
  • Stadioni "Shahin Haxhiislami" Pejë
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Selami Osmani - BEZI - " Gjilan
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni i Qytetit "Prizren"
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Selami Osmani - BEZI - " GJilan
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Selami Osmani - BEZI - " Gjilan
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Selami Osmani - BEZI - " Gjilan
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Rexhep Rexhepi" Drenas
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Selami Osmani - BEZI - " Gjilan
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni i Qytetit "Gjakovë"
 • ?-?
  • 16:00
  • Stadioni "Selami Osmani - BEZI - " Gjilan

Kalendari